logo_bassam

صفحه نخست

آخرین مطالب

قم و چالش های باز آفرینی شهری

سابقه تهیه طرح های بازآفرینی شهری در ایران به سه دهه پیش باز می گردد که تجربیات متفاوتی را در بخش های مختلف کشور رقم زده است. شهر قم نیز در دهه 90 با تعریف چندین پروژه بازآفرینی در مناطق دروازه ری، خاکفرج، سوم خرداد، زاد و فهیمی، بازار کهنه و بازار قم پا به عرصه بازآفرینی شهری گذاشته است. همانند بسیاری از طرح های دیگر شهری این طرح ها نیز مشمول تطویل زمان پروژه گردیده و نهایتا در سال 1400 به تصویب کمیسیون ماده پنج استان قم رسیده است.

قم رکورد دار سوانح رانندگی

رییس سازمان پزشکی قانونی استان قم  با بیان اینکه  مصدومان تصادفات رانندگی در سال گذشته ۹ هزار ۱۹۰ مورد بود که نسبت به سال ۹۹ که ۷ هزار و ۱۷۴ مورد بود ۲۹ درصد افزایش داشته است گفت: استان قم در مصدومان تصادفات رتبه یک کشور را در سال ۱۴۰۰ داشت.

بیمه تامین اجتماعی پای حمایت از بانوان ایستاده است

زهره مهرنوروزی-یکی از آرزوی دیربنه زنان خانه دار و دختران بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی بود . درگذشته فقط زنانی می توانستند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند که لزوما در بیرون از خانه شاغل بودند، تامین اجتمتعی با هدف از حمایت بانوان و گسترش چتر خدمات خود در حوزه بانوان خانه دار وارد این عرصه شد و با برنامه های کارشناسی خود برای زنان خانه دار و دختران این فرصت را فراهم کرد. درواقع گسترش بیمه‌های اجتماعی از اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود، پوشش بیمه‌ای امروز یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع است،

اشتغال اولویت ما در اصلاح و تربیت زندانیان است

به گزارش بسام نیوز علی‌اصغر رنجبر روز شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: خروجی و هدف همه وظایف و برنامه‌های سازمان زندان‌ها از جمله برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، اشتغال، بهداشت و درمان، اصلاح و تربیت زندانیان است.

متروی یازده ساله قم کی به راه می افتد؟

زهره مهرنوروزی -سال 89عصر هنگام وقتی که  آماده می شوم که محل کار را ترک کنم که صدای تلفن مرا باز می گرداند. پشت خط صدای مرحوم ابوالفضل سبزعلییان است از نیروهای روابط عمومی شهرداری قم، می گوید: خبری را فکس می کنم به سرعت این خبر را کار کنید خبر دست اول که به باشگاه خبرنگاران داده ام.

اخبار تشکلات میراث فرهنگی

گفتگو

قم و چالش های باز آفرینی شهری

سابقه تهیه طرح های بازآفرینی شهری در ایران به سه دهه پیش باز می گردد که تجربیات متفاوتی را در بخش های مختلف کشور رقم زده است. شهر قم نیز در دهه 90 با تعریف چندین پروژه بازآفرینی در مناطق دروازه ری، خاکفرج، سوم خرداد، زاد و فهیمی، بازار کهنه و بازار قم پا به عرصه بازآفرینی شهری گذاشته است. همانند بسیاری از طرح های دیگر شهری این طرح ها نیز مشمول تطویل زمان پروژه گردیده و نهایتا در سال 1400 به تصویب کمیسیون ماده پنج استان قم رسیده است.

قم و چالش های باز آفرینی شهری

سابقه تهیه طرح های بازآفرینی شهری در ایران به سه دهه پیش باز می گردد که تجربیات متفاوتی را در بخش های مختلف کشور رقم زده است. شهر قم نیز در دهه 90 با تعریف چندین پروژه بازآفرینی در مناطق دروازه ری، خاکفرج، سوم خرداد، زاد و فهیمی، بازار کهنه و بازار قم پا به عرصه بازآفرینی شهری گذاشته است. همانند بسیاری از طرح های دیگر شهری این طرح ها نیز مشمول تطویل زمان پروژه گردیده و نهایتا در سال 1400 به تصویب کمیسیون ماده پنج استان قم رسیده است.

قم رکورد دار سوانح رانندگی

رییس سازمان پزشکی قانونی استان قم  با بیان اینکه  مصدومان تصادفات رانندگی در سال گذشته ۹ هزار ۱۹۰ مورد بود که نسبت به سال ۹۹ که ۷ هزار و ۱۷۴ مورد بود ۲۹ درصد افزایش داشته است گفت: استان قم در مصدومان تصادفات رتبه یک کشور را در سال ۱۴۰۰ داشت.

بیمه تامین اجتماعی پای حمایت از بانوان ایستاده است

زهره مهرنوروزی-یکی از آرزوی دیربنه زنان خانه دار و دختران بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی بود . درگذشته فقط زنانی می توانستند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند که لزوما در بیرون از خانه شاغل بودند، تامین اجتمتعی با هدف از حمایت بانوان و گسترش چتر خدمات خود در حوزه بانوان خانه دار وارد این عرصه شد و با برنامه های کارشناسی خود برای زنان خانه دار و دختران این فرصت را فراهم کرد. درواقع گسترش بیمه‌های اجتماعی از اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود، پوشش بیمه‌ای امروز یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع است،

اشتغال اولویت ما در اصلاح و تربیت زندانیان است

به گزارش بسام نیوز علی‌اصغر رنجبر روز شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد افزود: خروجی و هدف همه وظایف و برنامه‌های سازمان زندان‌ها از جمله برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، اشتغال، بهداشت و درمان، اصلاح و تربیت زندانیان است.

متروی یازده ساله قم کی به راه می افتد؟

زهره مهرنوروزی -سال 89عصر هنگام وقتی که  آماده می شوم که محل کار را ترک کنم که صدای تلفن مرا باز می گرداند. پشت خط صدای مرحوم ابوالفضل سبزعلییان است از نیروهای روابط عمومی شهرداری قم، می گوید: خبری را فکس می کنم به سرعت این خبر را کار کنید خبر دست اول که به باشگاه خبرنگاران داده ام.

گزارش

قم و چالش های باز آفرینی شهری

سابقه تهیه طرح های بازآفرینی شهری در ایران به سه دهه پیش باز می گردد که تجربیات متفاوتی را در بخش های مختلف کشور رقم زده است. شهر قم نیز در دهه 90 با تعریف چندین پروژه بازآفرینی در مناطق دروازه ری، خاکفرج، سوم خرداد، زاد و فهیمی، بازار کهنه و بازار قم پا به عرصه بازآفرینی شهری گذاشته است. همانند بسیاری از طرح های دیگر شهری این طرح ها نیز مشمول تطویل زمان پروژه گردیده و نهایتا در سال 1400 به تصویب کمیسیون ماده پنج استان قم رسیده است.