logo_bassam

صفحه نخست

آخرین مطالب

وقتی غبار فتنه ها فرو می نشیند

زهره مهرنوروزی همه چیز از خبر فوت یک دختر جوان در بیمارستان کسری تهران آغازشد، پیج اینستاگرامی بی بی سی فارسی خبر فوت را منتشر کرد و حواشی این خبر را  که هیچ تاییدی بر آن وجود نداشت منتشر کرد به همین علت افرادی که منتظر فرصت بودند به ناگاه  تمام ابعاد نظام را زیر سوال بردند و در کمتر از 24ساعت شورش مردمی به عملکرد گشت ارشاد بود که آغاز شد. همان مخالفان حجاب اسلامی که منتظر بودن از آب گل آلود ماهی بگیرند از این فضا استفاده کردند و اصل نظام را زیر سوال بردن حتی در یکی از شهرها به اصطلاح معترضان به مرگ مهسا امینی چادررا از سر یکی از زنان  بی گناه کشیدند.

باغات پسته قم جوان، اما پربار

زهره مهرنوروزی.آنطور که می گویند در قم از سال 1375کشاورزان در بخش باغداری به کشت پسته رو آورده اند درختانی که قامت بلندی ندارند اما مقاوم به آب و خاک شور هستند. میوه این درختان هم اکنون یکی از گرانترین عضو آجیل های ایران است. روز 31شهریورماه درقم آیین شکرانه برداشت بسته از باغ یک پسته کار بود وما خبرنگاران به این آیین دعوت بودیم مزرعه در 20 کیلومتری قم بود وقتی به باغ رسیدیم آنچه خودنمایی می کرد خوشه های سرخ و صورتی پسته بود. امروزکه به نام روز مزرعه نامگذاری شده بود قرار بود مراسم کل گیری در اینجا باغ برگزارشود یعنی اینکه کارشناسان به روش علمی بگویند که در هر هکتار این باغ 120 هکتاری چند تن پسته برداشت می شود. رکود کشوری  شش تن در هر هکتار بود. باید منتظر می شدیم تا نتیجه کارشناسان جهاد کشاورزی قم مشخص می شد. اما در مراسم آیین شکرگزاری چه گذشت؟

زیبایی به قیمت جان

عضو کمیسیون پزشکی قانونی کشور، با اشاره به عوارض انجام نادرست جراحی های زیبایی، گفت: جراحی‌های زیبایی توسط افراد غیرمتخصص و غیر مجاز، هر هفته منجر به حداقل دو مرگ در کشور می شود.

25هزار نفر در صف انتظار دریافت عضو

سفیر اهدای عضو با بیان اینکه  مرگ مغزی همانطور که از اسمش پیداست نوعی مرگ است و به هیچ عنوان قابل بازگشت نیست اما در کما تنها قسمتی از مغز دچار اختلال شده و از این رو قابل بازگشت است افزود: در کنار ۲۵ هزار نفری که در صف انتظار دریافت عضو قرار دارند سالانه حدود هشت هزار مرگ مغزی در کشور داریم که به طور میانگین سه هزار مورد آن از قابلیت اهدای عضو برخوردار هستند و اگر صرفا برای نیمی از این تعداد رضایت به اهدای عضو صورت گیرد هیچ بیماری در صف انتطار جان خود را از دست نمی‌دهد، اما متاسفانه فقط هزار مورد به اهدا منجر می‌شود.

طلاقی برای دور زدن قانون

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تغییر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها انجام طلاق‌های صوری نیز تا حدودی بیشتر شده که علت اغلب آنها مباحث حمایتی است.دکتر فهیمه سعید درباره این عارضه در کشور می‌گوید: «یکی از دلایل طلاق‌های صوری به دلیل افزایش حمایت صورت می‌گیرد. در واقع برخی از این راه استفاده می‌کنند تا بتوانند از سیستم‌های حمایتی مانند حقوق پدر یا مادر استفاده کنند. موردی که در این سال‌ها خیلی زیاد باب شده، سوءاستفاده از طلاق صوری برای جلوگیری از سربازی رفتن پسران است، زیرا وقتی پسری سرپرست خانواده باشد، از رفتن به سربازی معاف می‌شود.»

اخبار تشکلات میراث فرهنگی

گفتگو

وقتی غبار فتنه ها فرو می نشیند

زهره مهرنوروزی همه چیز از خبر فوت یک دختر جوان در بیمارستان کسری تهران آغازشد، پیج اینستاگرامی بی بی سی فارسی خبر فوت را منتشر کرد و حواشی این خبر را  که هیچ تاییدی بر آن وجود نداشت منتشر کرد به همین علت افرادی که منتظر فرصت بودند به ناگاه  تمام ابعاد نظام را زیر سوال بردند و در کمتر از 24ساعت شورش مردمی به عملکرد گشت ارشاد بود که آغاز شد. همان مخالفان حجاب اسلامی که منتظر بودن از آب گل آلود ماهی بگیرند از این فضا استفاده کردند و اصل نظام را زیر سوال بردن حتی در یکی از شهرها به اصطلاح معترضان به مرگ مهسا امینی چادررا از سر یکی از زنان  بی گناه کشیدند.

وقتی غبار فتنه ها فرو می نشیند

زهره مهرنوروزی همه چیز از خبر فوت یک دختر جوان در بیمارستان کسری تهران آغازشد، پیج اینستاگرامی بی بی سی فارسی خبر فوت را منتشر کرد و حواشی این خبر را  که هیچ تاییدی بر آن وجود نداشت منتشر کرد به همین علت افرادی که منتظر فرصت بودند به ناگاه  تمام ابعاد نظام را زیر سوال بردند و در کمتر از 24ساعت شورش مردمی به عملکرد گشت ارشاد بود که آغاز شد. همان مخالفان حجاب اسلامی که منتظر بودن از آب گل آلود ماهی بگیرند از این فضا استفاده کردند و اصل نظام را زیر سوال بردن حتی در یکی از شهرها به اصطلاح معترضان به مرگ مهسا امینی چادررا از سر یکی از زنان  بی گناه کشیدند.

باغات پسته قم جوان، اما پربار

زهره مهرنوروزی.آنطور که می گویند در قم از سال 1375کشاورزان در بخش باغداری به کشت پسته رو آورده اند درختانی که قامت بلندی ندارند اما مقاوم به آب و خاک شور هستند. میوه این درختان هم اکنون یکی از گرانترین عضو آجیل های ایران است. روز 31شهریورماه درقم آیین شکرانه برداشت بسته از باغ یک پسته کار بود وما خبرنگاران به این آیین دعوت بودیم مزرعه در 20 کیلومتری قم بود وقتی به باغ رسیدیم آنچه خودنمایی می کرد خوشه های سرخ و صورتی پسته بود. امروزکه به نام روز مزرعه نامگذاری شده بود قرار بود مراسم کل گیری در اینجا باغ برگزارشود یعنی اینکه کارشناسان به روش علمی بگویند که در هر هکتار این باغ 120 هکتاری چند تن پسته برداشت می شود. رکود کشوری  شش تن در هر هکتار بود. باید منتظر می شدیم تا نتیجه کارشناسان جهاد کشاورزی قم مشخص می شد. اما در مراسم آیین شکرگزاری چه گذشت؟

زیبایی به قیمت جان

عضو کمیسیون پزشکی قانونی کشور، با اشاره به عوارض انجام نادرست جراحی های زیبایی، گفت: جراحی‌های زیبایی توسط افراد غیرمتخصص و غیر مجاز، هر هفته منجر به حداقل دو مرگ در کشور می شود.

25هزار نفر در صف انتظار دریافت عضو

سفیر اهدای عضو با بیان اینکه  مرگ مغزی همانطور که از اسمش پیداست نوعی مرگ است و به هیچ عنوان قابل بازگشت نیست اما در کما تنها قسمتی از مغز دچار اختلال شده و از این رو قابل بازگشت است افزود: در کنار ۲۵ هزار نفری که در صف انتظار دریافت عضو قرار دارند سالانه حدود هشت هزار مرگ مغزی در کشور داریم که به طور میانگین سه هزار مورد آن از قابلیت اهدای عضو برخوردار هستند و اگر صرفا برای نیمی از این تعداد رضایت به اهدای عضو صورت گیرد هیچ بیماری در صف انتطار جان خود را از دست نمی‌دهد، اما متاسفانه فقط هزار مورد به اهدا منجر می‌شود.

طلاقی برای دور زدن قانون

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تغییر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها انجام طلاق‌های صوری نیز تا حدودی بیشتر شده که علت اغلب آنها مباحث حمایتی است.دکتر فهیمه سعید درباره این عارضه در کشور می‌گوید: «یکی از دلایل طلاق‌های صوری به دلیل افزایش حمایت صورت می‌گیرد. در واقع برخی از این راه استفاده می‌کنند تا بتوانند از سیستم‌های حمایتی مانند حقوق پدر یا مادر استفاده کنند. موردی که در این سال‌ها خیلی زیاد باب شده، سوءاستفاده از طلاق صوری برای جلوگیری از سربازی رفتن پسران است، زیرا وقتی پسری سرپرست خانواده باشد، از رفتن به سربازی معاف می‌شود.»

گزارش

وقتی غبار فتنه ها فرو می نشیند

زهره مهرنوروزی همه چیز از خبر فوت یک دختر جوان در بیمارستان کسری تهران آغازشد، پیج اینستاگرامی بی بی سی فارسی خبر فوت را منتشر کرد و حواشی این خبر را  که هیچ تاییدی بر آن وجود نداشت منتشر کرد به همین علت افرادی که منتظر فرصت بودند به ناگاه  تمام ابعاد نظام را زیر سوال بردند و در کمتر از 24ساعت شورش مردمی به عملکرد گشت ارشاد بود که آغاز شد. همان مخالفان حجاب اسلامی که منتظر بودن از آب گل آلود ماهی بگیرند از این فضا استفاده کردند و اصل نظام را زیر سوال بردن حتی در یکی از شهرها به اصطلاح معترضان به مرگ مهسا امینی چادررا از سر یکی از زنان  بی گناه کشیدند.