logo_bassam


زهره مهرنوروزی -با توجه به این که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت می پذیرد، تنها یک دهم درآمد جهان و فقط یک صدم مالکیت اموال و داراییهای جهان به زنان اختصاص یافته است. بنابراین وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع کم و بیش وجود دارد که در برخی از سازمان های جهانی در چند سال اخیر به این مسئله بیشتر توجه شده و در برنامه ریزی های خرد وکلان اقتصادی و اجتماعی سازمان های مختلف جهانی قرار گرفته است.
از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی ، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان چه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت
نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می شود.
در کشور براساس اعتقادات دینی نگاه متعادل تری به زنان وجود دارد واین نگاه مرهون انقلاب اسلامی است که زنان با رعایت حرمت انسانی خویش می توانند تمام مدارج تحصیلی و شغلی را طی کنند.
متاسفانه بیانش دردناک است، اما ما با پدیده زنان بی سرپرست و بد سرپرست مواجه هستیم زنانی که برای امرار معاش خود و خانواده تحت سرپرست شان به اشتغال و فعالت های اقتصادی نیاز دارند بنابراین لازم است که نهادها و ارگان های موجود بستر سازی لازم را برای اشتغال بانوان ایجاد کنند تا خدایی ناکرد شاهد پدیده های ناگوار نباشیم یکی از این بسترها توانمند سازی بانوان است تا مهارت های لازم را برای تولید فرا گیرند و مرحله دیگرهم که نیاز به آموزش و توانمندسازی دارد مرحله اتصال به بازار است تا بانوان بتوانند به آسانی تولیدات خود را به فروش برسانند. خوشبختانه در قم دراین زمینه حرکت های رو به جلویی آغاز شده است و برخی از نهادهای موجود به کمک بانوان آمده اند، اما همچنان بانوان روستایی قم در طرح توانمند سازی بانوان فراموش شده اند نمونه آن روستای مهرزمین قم است که امیدواریم این بانوان سختکوش که خیلی هم محجور واقع شده اند نیز در برنامه توانمند سازی مورد توجه قرار گیرند و ما شاهد شکوفایی بانوان شهر و روستا در زمینه کار آفرینی و اشتغالزایی باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − دو =