logo_bassam

قلم درشت /در پردیسان دو دسته مجتمع ساخته می شود. یک دسته مجتمع های طلاب و یک دسته مجتمعهای شرکت تعاونی سازمانها و ادارات.
دسته اول زمینهای فراخ و نقشه های زیبا دارند و حیاط وسیع برای خودروی میهمانها و دسته دوم …….
در مجتمعهای دسته دوم به دلیل “نا آگاهی مردم” از حقوق خودشان که ” هر آپارتمان فقط یک پارکینگ در مجتمع دارد ” اگر دو یا جند ماشین داشته باشند یا میهمان داشته باشند، بدون توجه به حق و حقوق خود و دیگران، اصرار بر آوردن خودروی اضافی به داخل محوطه مجتمع و در نتیجه ایجاد مشکل تردد و #اشغال_غاصبانه ی پارکینگ دیگران یا مشاعات به دلیل #جهل_به_قانون باعث تضییع حق دیگر ساکنین و برخی مواقع دعوا و درگیری است.

ضعف در آموزش این حقوق شهروندی توسط نهادهای مسئول از جمله شهرداری – قوه #پیشگیری (قضاییه) به مردم توسط دانشگاه عمومی (صدا و سیما) #ترک_فعل خطرناکی است که بسیاری از دعواهای دادگستری و پرونده های حل اختلاف ناشی از این ترک فعل است.
امیدوارم روزی مسئولی حق طلب پیدا بشود که این معضل ضعف آموزش را با استفاده از آنتن سیما حل و فصل کند.
زیاده خواهی ها از شهرداری و ساخت و سازهای بیش از حد قانون و تعلل شهرداری هم در این قضیه دخیل است.
چراغ آگاهی روشن بشود جهل فرار می کند.ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + یک =