logo_bassam

زهره مهر نوروزی / نزدیک به یک ماه است  که از حذف ارز ترجیحی توسط دولت می گذارد یکی از صنعت های که به طور جدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است صنعت تولید تخم مرغ است . استان قم چهارمین استان تولید کننده تخم مرغ کشور است و 10درصد نیاز کشور را تامین می کند و 80درصد مازاد تولیدات قم به خارج از استان صادر می شود.

مشکلات تامین نهاده

برای اطلاع از موضوع در ابتدا به یکی از واحدهای بزرگ  و تمام اتوماتیک تولید مرغ  تخم‌گذار قم  محمد خدا پرست واقع در سلفچگان رفتیم ،انبار  خالی از دان این واحد تولیدی نشان می داد که بحران تامین خوراک  مرغ های تخم‌گذار بسیار جدی است.

خدا پرست با انتقاد از بی توجهی وزیر جهاد کشاورزی به اوضاع فعالان این صنعت گفت: با توجه به گرانی دان مرغ تامین نهاده به شدت برای ما مشکل شده است .

وی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید کنندگان این صنعت بیان کرد: باتوجه به اتقاقات رخ داده تولید کننده ای یا حجم این واحد تولیدی  ماهانه  9میلیارد ضرر را باید تحمل کنم .

این تولید کننده گفت: اگر وزیر جهاد کشاورزی فکری به حال ما نداشته باشد مجبور می شوم مرغ ها را دربیابان رها کنم چون انبار نهادهایم خالی شده و نهادهایی را که برای فروردین و اردیبهشت ماه  از طریق سامانه بازارگاه خریداری کرده بودم تامین نشده است ومن مجبور هستیم که آزاد خریداری کنم که هم ذرت 12برابرو سویا 17برابر گران تر شده است .

وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: شما بدون خرید تضمینی بدون تامین ذخیره در خصوص تامین تخم مرغ کشور تصمیم به حذف ارز ترجیحی کردید که این همه  اسیب متوجه تولید کنندگان صنعت تخم مرغ شده است.

 این تولید کننده گفت: تامین یک کامیون خوراک مرغ  در شرایط فعلی بیش از 500میلیون تومان هزینه دارد به جز هزینه بار بری و راننده است که با انها حداقل 600میلیون تمام می شود چرا که ذرت هرکیلویی 13 هزارتومان و سویا 17 هزار تومان شده است.

تولید تعطیل می شود

علی صمدزاده که بیش از 30 سال در قم تولید کننده است در بیان آشفتگی ایجاد شده گفت: از افزایش 12برابری قیمت واکسن گرفته تا خوراک مرغ قیمت آنها به شدت افزایش یافته، اما این قیمت که ما تخم مرغ را می فروشیم تماما به زیان تولید کنندگان تخم مرغ است.

وی تاکیدکرد: اگرحمایتی صورت نگیرد تمامی تولید کنندگان عطای کاررا به لقایش می بخشند وتولید را تعطیل می کنند.

 صمد زاده اظهار کرد: طی هفته گذشته اعلام شد که به تولید کنندگان مرغ تخمگذار وام کم بهره اعطا می شود وقتی رجوع کردم گفتند ما در جریان نیستیم وچیزی به ما ابلاغ نشده است.

حذف یک شبه ارز ترجیحی به ما اسیب زد

عباسی از دیگر تولیدکنندگان مرغ تخمگذار قم می گوید: تخم مرغ یک غذای استراتژیک است چون جایگزین گوشت مصرفی است سرانه تخم مرغ ایران 13 کیلو است در حالی که در کشورهای دیگر این مقدار چند برابر است.

وی با انتقاد از بی توجهی به تولید کنندگان  مرغ تخمگذار گفت: طی جلسه ای که با معاون وزیر داشتیم تضمین دادند که برای تولید کننده گان اسیبی متوجه تولید کنندگان  ما پولت ها را ریختیم جوجه ها را خریداری کردیم هزینه ها را متحمل شدیم که ناگهان با این مشکل روبرو شدیم که بدون تامین زیر ساخت  ها یک شبه ارز را حذف کردند ما موافق بودیم ارز ترجیحی حذف شود، اما نه اینقدر بی برنامه و ناگهانی.

وی تصریح کرد: وضعیت مرغ تخمگذار با مرغ گوشتی یکسان نیست اگراین صنعت آسیب ببیند چون بیش از دوسال طول می کشد تا شرایط تولیدکنندگان به حالت طبیعی برگردد بنابراین  دوسال با مشکل تولید مواجه می شود.

وعده های بی عمل

 عباسی با بیان اینکه فروردین ماه از طریق سامانه خوراک مرغ را خریداری کردیم ولی به دست ما نرسیده مجبور شدیم ازاد خریداری کردیم تصریح کرد:  چند روز اعلام کردند که بانک ها تسهیلات به واحدهای مرغ تخمگذار اعطا می کنند به بانک ها مراجعه کردیم می گویند چنین چیزی نیست .

وی با بیان اینکه  اکثر واحدهای مرغ تخمگذار قم کوچک هستند و نیاز به حمایت دارندافزود: درمان اورژانسی در این شرایط تسهیلات کم بهره است و تسهیل دراعطای وام ها نیز یک راهکاراست چون بانک می گوید یک وثیقه سهل البیع می خواهیم برای پرداخت وام  درحالی که اگر سند واحدها را به عنوان وثیقه بپذیرند دریافت وام آسانتر خواهد شد.

چه کسی زیان تولید کنندگان این صنعت را جبران می کند؟

حاج اکبری از دیگر تولید کنندگان صنعت مرغ تخمگذار قم با اشاره به مشکلات پیش آمده در حذف ناگهانی ارز ترجیحی گفت: اکثر واحدها برای اینکه بتوانند دوام بیاورند مجبور هستند واحدهای تخمگذار خود را به کشتارگاها بسپارند درست مثل این است که به علت فقر نداری جوان 18ساله خود را زنده به زیر خاک بسپارید.

وی با انتقاد از عدم عمل به وعده مسیولان می گوید: در حال حاضر بزرگنرین آسیب متوجه این صنعت است اگر ما چند تومان تخم مرغ را گران تر بفروشیم از استانداری ، فرمانداری ، جهاد کشاورزی و تعزیرات به ما زنگ می زنند، ولی ما با تفاوت قیمتی که مجبور هستیم زیر قیمت بفروشیم خیلی ضرر می کنیم حالا که شرایط ما اینگونه شده هیچکسی نمی آید بپرسد چگونه می گذرانید با این ضرر و زیان ها چه می کنید.

مجبور هستم یکی از واحدها را به کشتارگاه بسپارم

افشاری از دیگر تولید کنندگان صنعت تخم مرغ قم است با انتقاد از شرایط پیش امده بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: با احتساب هزینه حمل و نقل  افزلیش قیمت نهاده هزینه تمام شده درب کارخانه 45 هزار تومان است اما ما مجبور هستیم که ضرر را به خودمان تحمیل کنیم چون با افزایش قیمت تخم مرغ تقاضا کم شده است .

وی که در واحدهای تولیدی خود بیش ار 120هزار قطعه پولت ، جوجه و مرغ تخمگذار دارد می گوید : در شرایط عادی مرغ تا 77هفته برای تخمگداری استفاده می شود، اما من مجبور هستم یکی از واحدهای تخمگذار را که 47 هفته بیشتر نیست به کشتارگاه بسپارم تا واحدهای دیگر از خطر نجات دهم چون نهادها بسیار گران شده و تامین ان نیاز به اعتبار بالایی دارد.

این تولید کننده افزود: هیچکس به فکر ما تولید کنندگان نیست که چطور با نهادهایی که چند برابر افزوده شده است واحدهای خود را بچرخانیم درحالی که اگر در هر صنعت دیگری سرمایه گذاری کرده بودیم چنین متضرر نمی شدیم .

افشاری گفت: هزنیه کارگر، هزینه جاری نگهداری و حمل و نقل به شدت افزایش یافته وکسی که آسیب می بیند تولید کننده واحدهای مرغ تخمگذار است قبلا هزینه حمل نهاده از بندر 600هزار تومان بود الان هیج راننده ای کمتر از نهصد هزار تومان قبول نمی کند نهاده را به قم بیاورد.

این تولید کننده گفت: وقتی مسئولان هیچ حمابتی نمی کنند ما تولید کنندگان برای جلو گیری از ور شکستگی حتمی مجبور می شویم تمام واحدهای تولید تخم مرغ را تعطیل کنیم. می گویند تعرفه صادرات را بر داشته ایم اما ما به کشور عراق نمی توانیم بیش از کیلویی 28 هزار تومان بفروشیم که باز هم به ضرر ما تولید کنندگان است چون بعد از حذف ارز ترجیحی هزینه کرد تولید یک کیلو تخم مرغ بعلاوه 20 درصد سود 45هزار تومان می شود اما کسی از ما با این قیمت خریداری نمی کند.

در ادامه عبدالحسینی عضو هیات مدیره تعاونی مرغ تخمگدار قم گقت: با شرایط پیش امده بعد از حذف ارز ترجیحی 40 درصد این واحدها به علت ور شکستگی تعطیل خواهند شد و کشور در زمینه تولید تخم مرغ با مشکل مواجه خواهد شد بطوری که مجبور به واردات خواهد شد.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت کشاورزی در حمایت از واحدهای مرغ تخمگذار گفت: این وزارت با گاوداران در تامین شیرو گوشت با مرغداران درر تامینن گوشت مرغ خرید تضمینی انجام داد اما واحدهای تخمگذار را به حال خود رها کرده است این در حالی است که تخم مرغ جایگزین پروتین هایی است که مردم توان خرید ان را ندارند.

وی گفت: یکی از مهمترین دلیل تعطیلی واحدها به علت ورشکستگی به علت حذف ارز ترجیحی در نتیجه افزایش حجم سرمایه در گردش واحدها است به همین علت ادامه این شرایط برای واحدهای مرغ تخمگذار امکان پذیر نیست.

وی افزود: اگر حمایت لازم صورت نگیرید در اینده ای نزدیک به علت ورشکستگی واحدهای تولید تخم مرغ  کشور با کمبود تولید تخم مرغ مواجه خواهد شد و مجبور می شود برای حل بحران به واردات رو بیاورد.

به نزد مسئول تعاونی می رویم تا صحبت های تولید کنندگان را به یک نتیجه برسانیم. حمید رضا اسماعیلی مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار استان قم می گوید: ظرفیت استان قم 9میلیون قطعه است اما هم اکنون با 7میلیون قطعه به تولید می پردازیم و 2میلیون قطعه کاهش دارد.

وی  افزود: در زمینه ظرفیت پولت مرغ تخمگذار استان قم 5میلیون قطعه ظرفیت دارد که هم اکنون با سه میلیون سیصد قطعه به کار خود ادامه می دهیم و در زمینه نیمچه مرغ تخمگذار نیز سه میلیون قطعه در حال تولید است.

اسماعیلی گفت: متاسفانه با هدفمندی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی قرار بود تخم مرغ درب کارخانه کیلیویی 35هزار تومان تحویل داده شود اما به علت کاهش  تقاضا کیلویی 23 ویا 24 هزارتومان درب کارخانه تحویل داده می شود.

وی افزود: با توجه افزایش قیمت دان مصرفی مرغ ها مانند سویا، ذرت و گندم تولیدکنندگان مرغ تخم گذار هر کیلو بیش از 13هزار تومان ضرر می دهند.

مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار استان قم با تشکر از تلاش جهاد کشاورزی در حمایت از تولید کنندگان بیان کرد: انتظار می رود تصمیم گیرندگان هدفمندی یارانه ها کاری کنند که تولید کننده  اسیب نبیند.

اسماعیلی تصریح کرد: در تسهیلاتی که برای حمایت از تولید کنندگان مرغ تخمگذار درنظر گرفته شده برای واحدهای زیر 100هزار قطعه است تسهیلاتی که به واحدهای بزرگ می دهند 18درصد است که پرداختش در توان واحدها نیست.

وی افزود: خواسته دیگر ما تسهیل در پرداخت وام هاست  چون بانک ها وثیقه هایی می خواهند که تهیه آن برای تولید کنندگان ممکن نیست پیشنهاد ما این است که بانک سند واحدها را به عنوان وثیقه به پذیرد.

وی افزود: انتظاری که از مسیولان داریم تسهیل در اعطای وام کم بهره است و هدفمندی یارانه است که بجای پرداخت نقدی سازوگاری تعریف شود که تولید کننده مورد حمایت قرار گیرد و مردم هم اسیب نبیند در حالی که پرداخت نقدی یارانه لزوما به چرخه تولید باز نمی گردد.

امیدواریم با تمهیدات لازم دولت محترم مشکلات این صنعتگران را از پیش پای آنان بردارد تا شاهد تعطیلی این واحد ها نباشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 8 =